Arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor zelfstandig ondernemers die de verzekerde (de ondernemer) voorziet in een uitkering bij ziekte of invaliditeit. Het doel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming door het wegvallen van het inkomen van de ondernemer op te vangen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering. Dit heeft tot gevolg dat de verzekerde er als gevolg van een schadeuitkering niet op vooruit mag gaan.